Tryb działania

Spółka prowadzi swoją działalność w oparciu o:
  • Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971110724) (Dz.U. z 2003 r., nr 106, poz.1002, z późn. zm.),
  • Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.),
  • Ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20041581657) ((Dz.U. z 2004 r., nr 158, poz. 1657),
  • Decyzję Prezydenta Miasta Piły nr GKMK-XV.7031.9.2018 z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie zezwolenia Pilskiemu Schronisku Dla Zwierząt sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt. decyzja_GKMK-XV.7031.9.2018 (169kB) pdf
  • Decyzję Prezydenta Miasta Piły nr GKMK-XV.7031.10.2018 z dnia 24 grudnia 2018 roku w sprawie zezwolenia Pilskiemu Schronisku Dla Zwierząt sp. z o.o. na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. decyzja_GKMK-XV.7031.10.2018 (169kB) pdf
  • Umowę Nr 22/WR/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku zawarta pomiędzy Gminą Piła z Pilskim Schroniskiem Dla Zwierząt sp. z o.o. dot. wykonania zadania wyłapywania i utrzymania pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły w latach 2019-2021. Umowa_22/WR/2018 (662kB) pdf
  • Umowę Nr 1/D/2019 z dnia 1 października 2019 roku zawarta pomiędzy Gminą Piła z Pilskim Schroniskiem Dla Zwierząt sp. z o.o. dot. wykonania zadania wyłapywania i utrzymywania pod opieką weterynaryjną rannych dzikich zwierząt z terenu miasta Piły, z terenów gminnych, pasów drogowych dróg gminnych i dróg powiatowych. Umowa_1/D/2019 (353kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Olga Kościańska (11 sierpnia 2020)
Opublikował: Olga Kościańska (11 sierpnia 2020, 10:49:31)

Ostatnia zmiana: Olga Kościańska (19 sierpnia 2020, 13:47:47)
Zmieniono: uzupełniono informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 436