Przedmiot działania

Do przedmiotu działalności Pilskiego Schroniska Dla Zwierząt sp. z o.o. należą:
 • wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły;
 • pobyt wyłapanych na terenie miasta Piły zwierząt w schronisku obejmujący: kwarantannę, przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska, wykonanie wymaganych szczepień, odrobaczenie / odpchlenie zwierząt;
 • utrzymywanie przebywających w schronisku bezdomnych zwierząt (zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, karmienie zwierząt, opieka weterynaryjna, kastracja lub sterylizacja, wydawanie zwierząt dla osób chętnych do ich adopcji, podskórne wszczepienie mikrochipu, prowadzenie ewidencji przyjmowanych pod opiekę bezdomnych zwierząt, usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności);
 • zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt z terenu miasta Piły;
 • prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu zmniejszenie bezdomności wśród zwierząt i zwiększenie adopcji;
 • wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną rannych dzikich zwierząt z terenu miasta Piły, z terenów gminnych, pasów drogowych dróg gminnych i dróg powiatowych;
 • pobyt wyłapanych dzikich zwierząt w wydzielonych boksach przy schronisku;
 • odkażanie miejsc z udziałem dzikich rannych zwierząt;
 • utrzymywanie rannych dzikich zwierząt w wydzielonych boksach (zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i bytowych, karmienie zwierząt, opieka weterynaryjna, usypianie zwierząt w przypadku wystąpienia takiej konieczności);
 • prowadzenie ewidencji przyjmowanych pod opiekę dzikich zwierząt;
 • wypuszczanie na wolność dzikich zwierząt w stanie umożliwiającym im samodzielną egzystencję.

metryczka


Wytworzył: Olga Kościańska (19 sierpnia 2020)
Opublikował: Olga Kościańska (19 sierpnia 2020, 10:28:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2472