Data kontroli Organ przeprowadzający kontrolę Zakres kontroli
30.01.2019 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pile
Kontrola warunków weterynaryjnych
protokół kontroli: PIW.30193403.1/2019
01.03.2019 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pile
Kontrola warunków weterynaryjnych
protokół kontroli: PIW.30193403.2/2019
20.12.2019 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pile
Kontrola warunków weterynaryjnych
protokół kontroli: PIW.30193403.3/2019
05.06.2020 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pile
Kontrola warunków weterynaryjnych
protokół kontroli: PIW.30193403.1/2020
24.06.2020 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pile
Kontrola warunków weterynaryjnych
protokół kontroli: PIW.30193403.2/2020
12.08.2020 Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Pile
Kontrola warunków weterynaryjnych
protokół kontroli: PIW.30193403.3/2020
12.08.2020 Urząd Miasta Piły Realizacja umowy 22/WR/2018
18.08.2020 Państwowa Inspekcja pracy wybrane zagadnienia z BHP oraz prawna ochrona pracy
21.08.2020 Państwowy Powiatowy
 Inspektor Sanitarny w Pile
przestrzeganie zasad określonych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
07.08.2020r. ws. ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii
22.10.2020 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu Kontrola okresowa nr BPF-NF.9141.1.43.2020
25.05.2021 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pile spełnianie wymagań weterynaryjnych określonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.06.2044 w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657) zwanego dalej rozporządzeniem.
15.07.2021-20.07.2021 Urząd Miasta Piły Realizacja umowy nr 28/WR/2020 z dnia 29.12.2020r.