Rejestry, ewidencje, archiwa 

  • Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy.
  • Rejestr uchwał. 
  • Rejestr zamówień publicznych. 
  • Rejestr skarg i wniosków. 
  • Rejestr faktur. 
  • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych prowadzony na podstawie art. 30 ust. 1 RODO. 
  • Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej. 
  • Spółka prowadzi archiwum zakładowe.