Interesanci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa Zarządu Spółki, sprawy są rejestrowane i przekazywane do załatwienia w określonym terminie wg kompetencji, a ich wykonanie rozliczane jest na posiedzeniach Zarządu.
Umawianie spotkań z Prezesem Zarządu Spółki:
Sekretariat - tel. +48 500 805 499
e-mail: biuro@schronisko.pila.pl